Arbetets ansikten - arbetardikt i Sverige under ett sekel : en antologi

Författare
(Lars Furuland.)
Genre
Arbetardiktning, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla 1998 Sverige, Stockholm, Danmark 319 sidor. ill. 18 cm