Arbetets resultat reser sig på bakbenen mot arbetaren

Författare
Tor Larsson
(Tor Larsson, Tommy Törnqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sociologiska inst. 1977 Sverige, Uppsala 63 sidor.