Arbets- och disciplinförhållanden vid Rörstrands porslinsfabrik under 1700-talet

Författare
Arvid Bæckström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska museet 1934 Sverige, Stockholm S. [49]-66 : ill.