Arbets- och levnadsförhållanden vid skogs- och flottningsarbete i Norr- och Västerbotten 1913-36

Författare
Sture Långström
(Sture Långström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Inst. för historia 1976 Sverige, Umeå [52 sidor.]