Arbetsamma museer 2006 - mångfald

Författare
(Red.: Torsten Nilsson medverkande: Eva Ahlsten ...)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetsSam) 2006 Sverige, Norrköping 77 sidor. : ill.