Arbetsanpassning - utvärdering av en psykologisk modell mot bakgrund av två empiriska studier = Work adjustment : an evaluation of a psychological model with the background of two empirical studies

Författare
Jan Forslin
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PA-rådet 1978 Sverige, Stockholm [8], 175 sidor. : tab. 23 cm 91-7116-356-5