Arbetsbelastning bland lärare och rektorer i Norrköpings kommun år 2004

Författare
Mikael Hjerm
(Mikael Hjerm och Lena Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsinstitutet, förlagstjänst 2005 Sverige, Stockholm 22 sidor. : diagr., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan