Arbetsbok för ansvarsfull alkoholhantering 1, Alkoholpolitik

Författare
Urban Laurin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare 1998? Sverige, Stockholm 47 sidor. ill.