Arbetsbok för ansvarsfull alkoholhantering 2, Tillstånd och tillsyn

Författare
Urban Laurin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare 1998? Sverige, Stockholm 30 sidor. ill.