Arbetsbok för ansvarsfull alkoholhantering 3, Frågor till serveringstillståndshavare

Författare
Urban Laurin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare 1998? Sverige, Stockholm 55 sidor. ill.