Arbetsbok för ansvarsfull alkoholhantering

Författare
Urban Laurin
(Urban Laurin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare 1998? Sverige, Stockholm 3 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan