Arbetsbok i historia D. 1, Omkr. 1450-1560

Författare
Yngve Berg
(Illustr. av Ivar Lindberg.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skrivrit 1955 Sverige, Gävle 39 sidor. ill.