Arbetsbok i samhällskunskap D. 1, Skolan, hemmet, fritiden : för årskurs 7 i enhetsskolan

Författare
Sven-Eric Barck
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförl. 1961 Sverige, Gävle 47 sidor. : ill.