Arbetsbok till Upptäck jorden

Författare
Birgitta Palo
(Birgitta Palo illustrationer: Eva P Jonsson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokverksta'n, Läromedia bokhandel Örebro distributör, Tryckverksta'n i Örebro 2008 Sverige, Örebro, Örebro 53 sidor. ill. 30 cm 978-91-86001-00-1
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Elanders 2008 Sverige, Härnösand 53 sidor. ill. 30 cm 978-91-28-12103-3
Specialpedagogiska institutet 2005 Sverige, Umeå 53 sidor. 91-7838-703-5