Arbetsdomstolens domar rörande verkstadsavtalet åren 1929-1941

Författare
(Utg. av Sveriges verkstadsförening)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1942 Sverige, Stockholm 197,(1)s