Arbetsformen i förskolan

Författare
Inger William-Olsson
(Inger William-Olsson, Ylva Krook.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögsk. i Stockholm, Pedagogiska inst., Barnpsykologiska forskningsgruppen 1973 Sverige, Stockholm [1], iii, 49 sidor., [13] pl.-bl. ill.