Arbetsgivares syn på skolbetyg och andra anställningsmeriter - Employers' views of school reports and other qualifications for employment

Författare
Håkan Andersson, fil. dr
(Håkan Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Lärarhögsk. 1980 Sverige, Umeå 51 sidor.