Arbetsglädje - att skapa större arbetslust

Arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. Denna upplyftande och inspirerande bok handlar om vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att skapa större arbetslust på arbetsplatsen. Det handlar om att satsa på ett systematiskt arbetsglädjearbete. Att fokusera på möjligheter, styrkor och framgångar är ett genomgående tema, liksom att ge konkreta tips och idéer om hur man kan skapa en arbetsplats som genomsyras av hög arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Bosse Angelöw
(Bosse Angelöw illustrationer: Eva Lindén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2006 Sverige, Lund, Danmark 137 sidor. 23 cm 978-91-44-03955-8