Arbetsglädje och effektivitet - om vår psykosociala arbetsmiljö

Författare
(Materialet har skrivits av en arbetsgrupp inom TCO/TBV och bearbetats av Lennart Sturesson teckningar: Olle Qvennerstedt fotografer: Per B. Adolphson ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TCO, Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV, Enskede offset 1986 Sverige, Stockholm, Stockholm 80 sidor. ill. 30 cm