Arbetsklassens bildning och vetenskapernas popularisering

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms arbetareinstitut 1900 Sverige, Stockholm 19 sidor 20 cm