Arbetslösa tjänstemän - rapport från forskningscirklar med arbetslösa tjänstemän

Författare
Bosse Angelöw
(Bosse Angeöw)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1984 Sverige, Lund [1], 44 sidor.