Arbetsliv för alla - funktionsnedsättning och arbete

Författare
(Berth Danermark & Susanna Larsson Tholén (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Gleerups 2016 Sverige, Malmö, Malmö 199 sidor illustrationer 2016 978-91-40-69453-9