Arbetsliv - i ljuset av ingripandets kunskapsteori

Författare
Bertil Gustafsson
(Bertil Gustafsson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2008 Sverige, Göteborg ix, 374 sidor. ill. 978-91-7385-106-0