Arbetsmarknadsåtgärder för akademiker - fakta, råd och tips

Författare
Lennart Hallebrant
(Lennart Hallebrant, Ingrid Johansson, Sven-Erik Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetsförmedlingen Akademiker i Lund, Akademikerförb. SSR 1994 Sverige, Lund, Stockholm 39 sidor. : ill. 21 cm
Arbetsförmedlingen Akademiker i Lund, Akademikerförb. SSR 1993 Sverige, Lund, Stockholm 27 sidor. 21 cm