Arbetsmiljökvalitet i skolan - diskussion och fakta om skolans miljö och utveckling

Författare
(Textsammanställning: Sven-Göran Servais ... utgiven av Lärarförbundet ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb., Publikationsservice distributör, Jourtr. 1995 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm 58 sidor. ill. 30 cm