Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018 - kommentarer och författningar

Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom arbetsrätten. Boken kommenterar arbetsmiljölagstiftningen liksom angränsande lagstiftning. Den ger en samlad, uppdaterad översikt av regelverket även på närliggande områden inom socialrätt, arbetsrätt, byggnadsrätt och säkerhet. Dessutom innehåller boken aktuell lagtext, bland annat de grundläggande arbetsmiljöförfattningarna, delar av miljöbalken och anslutande författningar, lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen samt instruktionen för Arbetsmiljöverket.

I denna fjortonde upplaga tas hänsyn till utvecklingen fram till början av år 2008. Åtskilliga nya föreskrifter av Arbetsmiljöverket har tillkommit och en del äldre föreskrifter har utgått. Rättsfallssamlingen har kompletterats, denna gång med fall från den senaste fyraårsperioden. Vidare har redovisats ändringar i arbetsmiljölagen som väntas bli genomförda under år 2008 eller per den 1 januari 2009.

Författarna Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist besitter en unik erfarenhet och kunskap efter att under många år i olika skeden ha medverkat i arbetet med arbetsmiljölagen i statliga utredningar och departement. Liksom i tidigare upplagor har beaktats de erfarenheter som Arbetsmiljöforum samlat i sin roll som rådgivare i praktiska frågor om arbetsmiljölagens tillämpning.

Författare
Hans Gullberg
(Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts juridik 2018 Sverige, Stockholm 519 sidor 20 cm 978-91-39-11664-6
Arbetsmiljöforum, Norstedts juridik 2014 Sverige, Stockholm, Finland 525 sidor. 20 cm 978-91-39-11439-0
Arbetsmiljöforum, Norstedts juridik, Elanders Sverige 2013 Sverige, Stockholm, Vällingby 491 sidor. 20 cm 978-91-39-11271-6
Arbetsmiljöforum, Norstedts juridik 2013 Sverige, Stockholm 491 sidor. 20 cm
Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum, Elanders Sverige 2010 Sverige, Stockholm, Vällingby 477 sidor. 20 cm 978-91-39-11150-4
Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum, Elanders Sverige 2010 Sverige, Stockholm, Vällingby 477 sidor. 20 cm
Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum 2008 Sverige, Stockholm, Falun 469 sidor. 20 cm 978-91-39-10954-9
Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum 2008 Sverige, Stockholm, Falun 469 sidor. 20 cm
Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum, Scandbook 2004 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 455 sidor. 20 cm
Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum 2001 Sverige, Stockholm 430 sidor. 91-39-10487-7
Fören. för arbetarskydd, Norstedts juridik 2000 Sverige, Stockholm [4] sidor. 91-39-10298-X
Fören. för arbetarskydd, Norstedts juridik, Fälth & Hässler 1999 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 429 sidor. 20 cm
Fören. för arbetarskydd, Norstedts juridik, Smegraf 1997 Sverige, Stockholm, Smedejbacken 415 sidor. 20 cm
Fören. för arbetarskydd, Fritze 1995 Sverige, Stockholm 431 sidor. 20 cm
Fören. för arbetarskydd, Fritze, Gotab 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm [2] sidor., sidor. 5-14
Fören. för arbetarskydd, Fritze, Smegraf 1994 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 418 sidor. 20 cm
Fören. för arbetarskydd, Allmänna förl. 1993 Sverige, Stockholm 20 sidor. 91-38-92111-1
Fören. för arbetarskydd, Allmänna förl., Schmidt 1991 Sverige, Stockholm, Helsingborg 411 sidor. 20 cm
Hermod cop. 1991 Sverige, Malmö 11 sidor. 25 cm 91-23-94733-0, 91-38-92015-8
Hermod 1991 Sverige, Malmö 35 sidor. : ill. 30 cm 91-23-94169-3, 91-38-92015-8
Fören. för arbetarskydd, Allmänna förl., Gotab 1991 Sverige, Stockholm, Stockholm 13 sidor. 19 cm
Fören. för arbetarskydd, Allmänna förl. 1990 Sverige, Stockholm, Österrike 413 sidor. 18 cm
Fören. för arbetarskydd, Allmänna förl., Schmidt 1987 Sverige, Stockholm, Helsingborg 392 sidor. 19 cm
Fören. för arbetarskydd, LiberFörlag, Schmidt 1986 Sverige, Stockholm, Helsingborg 370 sidor. 19 cm
Fören. för arbetarskydd, LiberFörlag, Schmidt 1984 Sverige, Stockholm, Helsingborg 361 sidor. 19 cm
Fören. för arbetarskydd, LiberFörlag, Schmidt 1983 Sverige, Stockholm, Helsingborg 366 sidor. 19 cm
Fören. för arbetarskydd, LiberFörlag, Schmidt 1981 Sverige, Stockholm, Helsingborg 356 sidor. 19 cm
Fören. för arbetarskydd, LiberFörlag 1978 Sverige, Stockholm 354 sidor. 19 cm 91-38-03931-1