Arbetsmiljöns styrning - "Kristinehamnsmodellen" : en utvärdering av 10 års erfarenheter av integrerad arbetsmiljöstyrning

Författare
Tor Larsson
(Tor Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet (SAMU, Screen-reklam 1990 Sverige, Uppsala, Uppsala [4], 354 sidor. tab. 21 cm