Arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete inom hotell och restaurang - slutrapport

Författare
Gunnar Järsjö
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Hotell- och Restaurangförbund 1990 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 23 sidor.