Arbetsteknik vid egentliga byggnadsarbeten för bostadshus - Organization and working methods in dwelling house construction

Författare
Mejse Jacobsson
(Mejse Jacobsson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1950 Sverige, Stockholm 243 sidor. ill.