Arbetstider på trestadshusen Stockholm-Göteborg-Malmö

Författare
Mejse Jacobsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Sverige, Stockholm ill.