Arbetstider vid valvformar av trä

Författare
Mejse Jacobsson
(Mejse Jacobsson och Göran Bjursten)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1949 Sverige, Stockholm (3),23 sidor. : Ill