Arbetstidslagen - i lydelse den 1 juli 2014 : kommentarer och författningar

Författare
(Hans Gullberg, Ingvar Rundqvist, Per Ewaldsson, Sture Wennerström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts Juridik 2014 Sverige, Stockholm, Polen 274 sidor. 20 cm 978-91-39-11438-3
Norstedts juridik, Elanders Sverige 2012 Sverige, Stockholm, Sverige 246 sidor. 20 cm 978-91-39-10957-0