Arbuskulär mykorrhiza - metoder för detektion och kvantifiering samt metoder av antropogen inverkan

Författare
Monica Kling
(Monica Kling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv., SLU Info/Repro 1993 Sverige, Uppsala, Uppsala 83 sidor.