Archaeology and Pre-Christian Religion in Scandinavia

Författare
Kristina Jennbert
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Arkeologiska Samfundet 2000 Sverige