Arena för problemhantering? - studie av två forskningscirklar 1992-93

Författare
Rickard Bracken
(Rickard Bracken, Kjell Lindström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 1993 Sverige, Uppsala 61 sidor. : tab.