Argalvs, and Parthenia

Författare
Francis Quarles
(Written by Fra. Quarles.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Printed by W.W. for Humphrey Moseley ... 1656 England, London [8], 166 sidor., 30 leaves of plates port.