Argumentera, agera med mera - inspiration för yrke och uppdrag

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Lärarförbundet, Studentlitteratur 2005 Sverige, Lund, Lund 228 sidor. : ill. 23 cm