Aristocratic landscape - the spatial ideology of the medieval aristocracy

Denna studie försöker spåra den aristokratiska kulturen i landskapet och gör det på en europeisk nivå. Syftet med boken är göra en jämförande studie av hur den medeltida aristokratin i Västeuropa organiserade landskapet och rummet på och runt sina residens. Jämförelsen involverar huvudsakligen exempel från England, Frankrike, Tyskland och Skandinavien och rör främst perioden ca 800-1500. Ett övergripande syfte är att se om det på europeisk nivå går att spåra en gemensam aristokratisk rumslig ideologi som påverkade hur enskilda frälsemän agerade i rummet.

Boken är skriven på engelska med arkeologisk utgångspunkt och använder flera olika källmaterial även om fokus ligger på den materiella kulturen. Aristokratins residens studeras i sin landskapskontext. Residensens utformning och topografiska läge i förhållande till annan samtida bebyggelse ligger i fokus. Även residensens arkitektur och layout är föremål för analys.

Innehåller sammanlagt 68 illustrationer, varav 14 foton, 42 kartor/planer och 12 övriga bilder. Alla illustrationer är i svart/vitt.

Författare
Martin Hansson
(Martin Hansson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International, Daleke 2006 Sverige, Stockholm, Malmö 223 sidor. ill. 25 cm