Arithmeticus libellvs continens... editvs a Victorino Strigelio. Lipsiæ, in officina Voegeliana

Författare
Victorinus Strigel
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat ill., träsn. 8:o