Aritmetikdiagnoser, Diagnoshäfte. Division d

Författare
Bengt Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel/Utbildningsförl., Skolöverstyr. 1978 Sverige, Stockholm [20] sidor. 91-47-02291-4, 91-47-02033-4
LiberLäromedel/Utbildningsförl., Skolöverstyr. 1978 Sverige, Stockholm [24] sidor. 91-47-02292-2, 91-47-02033-4
LiberLäromedel/Utbildningsförl., Skolöverstyr. 1976 Sverige, Stockholm [20] sidor. 91-47-02033-4
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan