Arkeologi i Norden under 1900-talet - en bibliografisk analys av doktorsavhandlingarna från 1897-

Författare
Ola Kyhlberg
Genre
Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för arkeologi, Univ. 1982 Sverige, Stockholm [2], 43 sidor. 25 cm