Arkeologi och förmedling - rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994

Författare
(Red. Eva Andersson, Mikael Dahlgren, Kristina Jennbert.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Lund, Institute of archaeology 1995 Sverige, Lund 70 sidor.