Arkeologi och religion - rapport från arkeologidagarna 16-18 januari 1989

Författare
(Red.: Lars Larsson, Bożena Wyszomirska.)
Genre
Konferenspublikation, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska inst., Lunds univ., Bloms boktryckeri 1989 Sverige, Lund, Lund 154 sidor. ill.