Arkeologi - kort fortalt

Författare
Lotte Hedeager
(Lotte Hedeager oversatt fra dansk av J. Rasmus Brandt.)
Genre
Oversiktsverker
Språk
Bokmål
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pax 2017 Norge, Oslo 168 sidor. ill. 21 cm 978-82-530-3947-3