Arkeologisk undersökning 1970 - fornlämning 1, skadad bronsåldershög, Kv. Pershög, Höganäs sn, Skåne

Författare
Anders Wihlborg
(Anders Wihlborg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet 1975 Sverige, Stockholm 11 sidor. ill.
Riksantikvarieämbetet 1974 Sverige, Stockholm 5 sidor. ill.