Arkeologisk utredning Kompletterande arkeologisk utredning Riksväg 23 Huseby - Marklanda. Bergunda, Vederslöv och Skatelöv socknar, Växjö och Alvesta kommuner, Kronobergs län

Författare
Fredrik Engman
(Fredrik Engman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SWECO 2018 Sverige, Göteborg 21 sidor. ill.