Arkeologisk utredning inför ny återvinningscentral i Svenljunga, fastigheterna Moga 1:112 med flera : Svenljunga socken och kommun, Västra Götalands län

Författare
Fredrik Engman
(Författare: Fredrik Engman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SWECO 2016 Sverige, Göteborg 12 sidor. ill.