Arkeologisk utredning vid Vasa - kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun

Författare
Kjell Andersson, arkeolog
(Kjell Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms läns museum 2011 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.