Arkitekt Erik Lundberg - ljus och form

Författare
Gustaf Kjellin
(Gustaf Kjellin med förord av Christian Björk.)
Genre
Bildverk, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CKM förlag, Instant Book 2021 Sverige, Stockholm, Stockholm 144 sidor illustrationer 22 x 27 cm 978-91-7040-156-5