Arkitekten och tiden - John Smedberg och hans verk : 1878-1913

Författare
Bertil Nilsson
(Bertil Nilsson.)
Genre
Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Daleke grafiska 1996 Sverige, Stockholm, Malmö 202 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm